+48 660 444 227
+48 660 444 227

Cookie policy

1. Algemene informatie

Dit beleid is van toepassing op de website, opererend op de url: hsgkoppert.com

De websitebeheerder en de beheerder van persoonlijke gegevens is: HSG KOPPERT SPÓŁKA JAWNA Jeziorna 40A, 91-358, Łódź
E-mailadres van de exploitant: berry@hsginfo.com

De exploitant is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die vrijwillig op de website worden verstrekt.De website gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Vragen afhandelen via het formulier

De website verkrijgt op de volgende manier informatie over gebruikers en hun gedrag:
Via vrijwillig ingevoerde gegevens in formulieren die worden ingevoerd in de systemen van de Operator.
Door cookie-bestanden op te slaan op eindapparaten (zogenaamde “cookies”).

2. Geselecteerde methoden voor gegevensbescherming die door de Operator worden gebruikt

De plaatsen van inloggen en invoeren van persoonsgegevens zijn beschermd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Als gevolg hiervan worden persoonlijke gegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, gecodeerd op de computer van de gebruiker en kunnen ze alleen op de doelserver worden gelezen.
Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die de Operator gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat de programmeercomponenten regelmatig worden bijgewerkt.

3. Hosting

De website wordt gehost (technisch onderhouden) op de server van de operator: home.pl

4. Uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van de gegevens

In sommige situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere ontvangers als dit nodig is om het met u gesloten contract uit te voeren of om te voldoen aan de verplichtingen die op de Beheerder rusten. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:

 • door ons geautoriseerde personen, medewerkers en medewerkers die toegang moeten hebben tot persoonsgegevens om hun taken uit te voeren,
 • hosting bedrijf,
 • mailing bedrijven,
 • bedrijven die sms-berichten afhandelen,
 • bedrijven waarmee de Beheerder samenwerkt op het gebied van eigen marketing,
 • koeriers,
 • verzekeraars,
 • advocatenkantoren en incassobureaus,
 • banken,
 • betalingsoperatoren,
 • overheidsinstanties.

Uw persoonsgegevens die door de Beheerder worden verwerkt, niet langer dan nodig is om de gerelateerde activiteiten uit te voeren zoals gespecificeerd in afzonderlijke regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden de gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.

U hebt het recht om van de beheerder te vragen:
toegang tot uw persoonlijke gegevens, rectificatie, verwijdering, verwerkingsbeperkingen en gegevensoverdracht.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals vermeld in punt 3.3 c) tegen de verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van de Beheerder te behartigen, inclusief profilering, terwijl het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend als er geldige wettelijk gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking van uw belangen, rechten en vrijheden, in het bijzonder het vaststellen, onderzoeken of verdedigen van claims.
Tegen de acties van de beheerder kan beroep worden aangetekend bij de voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonlijke gegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Met betrekking tot u kunnen acties worden ondernomen die bestaan ​​uit geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering om diensten te verlenen onder het gesloten contract en met het oog op direct marketing door de beheerder.
Persoonsgegevens worden niet overgedragen vanuit derde landen in de zin van de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat we ze niet buiten de Europese Unie verzenden.

5. Informatie in de formulieren

De website verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens, indien verstrekt.
De website kan informatie over verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres) opslaan.

De website kan in sommige gevallen informatie opslaan die het mogelijk maakt gegevens in het formulier te koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dit geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.

De gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een specifiek formulier, bijvoorbeeld om de serviceaanvraag of het commerciële contact, de registratie van diensten enz. Te verwerken. Telkens wordt in de context en de beschrijving van het formulier duidelijk aangegeven waarvoor het wordt gebruikt.

6. Beheerderlogboeken

Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan onderhevig zijn aan logging. Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren.

7. Relevante marketingtechnieken

De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van het websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS). De exploitant verstrekt geen persoonlijke gegevens aan de exploitant van deze dienst, maar alleen geanonimiseerde informatie. De service is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. In termen van informatie over gebruikersvoorkeuren verzameld door het Google-advertentienetwerk, kan de gebruiker informatie die is afgeleid van cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informatie over cookies

De website maakt gebruik van cookies.

Cookie-bestanden (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden opgeslagen en bedoeld zijn voor gebruik met de pagina’s van de website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de bewaartijd op het eindapparaat en een uniek nummer.

De entiteit die cookies op het eindapparaat van de websitegebruiker plaatst en er toegang toe krijgt, is de websitebeheerder.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
het onderhouden van de sessie van de websitegebruiker (na inloggen), waardoor de gebruiker de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de website;
het bereiken van de doelen die hierboven zijn uiteengezet in de sectie “Belangrijke marketingtechnieken”;
De website gebruikt twee basistypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat ze uitloggen, de website verlaten of de software (webbrowser) uitzetten. Permanente cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is gespecificeerd in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

Met software voor het browsen door websites (webbrowser) kunnen cookies standaard standaard op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Websitegebruikers kunnen de instellingen in dit opzicht wijzigen. Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren, gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de help of documentatie van de webbrowser.

Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op enkele van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de webpagina’s.

Cookies die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de websitebeheerder, met name de volgende bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. Beheer van cookiebestanden – hoe geef je toestemming in de praktijk en trek je deze in?

Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij de browserinstellingen wijzigen. We behouden ons voor dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging en het behouden van gebruikersvoorkeuren, het moeilijk kan maken en in extreme gevallen het gebruik van websites kan voorkomen.

Om de cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt uit de onderstaande lijst en volgt u de instructies:

 • Rand
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Mobiele toestellen:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows telefoon